Magasin Mosaik kommer spegla kulturlivet i Sverige och internationellt. Vi vill bredda perspektiven på kultur - vi vet att det finns röster som vill bli hörda i samhällets kulturliv. Vårt första nummer kommer i mars 2021.

Vår ledstjärna är artikel 30 i "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning".
Artikel 30 säger att alla ska ha möjlighet att vara en del av samhällets kulturliv, för ju mer kultur av olika slag som får plats desto rikare blir vårt samhälle!

Kultur och Kvalitets logotyp

Föreningen Kultur och Kvalitet (KoK) är ansvariga utgivare för tidningen och vill du läsa mer om oss kan du kolla in vår hemsida eller maila oss.

KoK på Facebook och Instagram.